Historikk

Allerede på 1800-tallet var Hammernesgrotta ved Langvatnet i Rana en nasjonal attraksjon (bl.a. omtalt i Den norske Turistforenings Årbok i 1923). Og helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet var Grønligrotta i Rana en særegen severdighet for folk som ville ha en “underjordisk opplevelse”.

Flere hundre tusen mennesker har besøkt denne grotta opp gjennom årene. Grønligrotta er idag en familievennlig attraksjon, den har innlagt lys og man kan få en spennende opplevelse i vanlige klær, uten spesielle anstrengelser.

På slutten av 1980-tallet ønsket det lokale reiselivslaget å utvide tilbudet for turister for å gi en spenningsfylt opplevelse  –  helt utenom det vanlige. Mo i Rana har en enestående natur på alle kanter: fjord, fjelltopper, vidder, isbreer  –  og over 200 kalksteinsgrotter. Man ville gjøre grottene bedre kjent, og øke tilgjengeligheten.

Setergrotta blir tilgjengelig for turister

Noen ildsjeler tok oppgaven med å tilrettelegge Setergrotta for guiding. Første oppgave var å rydde inngangspartiet (Resakjelen) for sand og stein som i årenes løp hadde gjort passasjen ugjennomtrengelig. Resakjelen var tidligere dekket av is og vann, men var åpen i en periode på 1930-tallet. Senere ble den igjen stengt av steinras.

I to sommersesonger prøvde man ut et tilbud med en sportslig grotteopplevelse. Det ble en suksess, med mange hundre besøk hver sommer. I 1991 startet ildsjelene og grunneierne bedriften Setergrotta AS. To små bygninger ble satt opp, en utstyrsbu og en kiosk. Eierne satte opp en privat kraftlinje og fikk lagt frem telefon til kiosken. Og et “veg-toilett” kom til etterhvert.

Etter 20 års drift har bedriften hatt over 17.000 besøkende. Økonomisk har det “gått rundt” og de årene det ble overskudd er dette tilbakeført til driften.

Setergrotta AS har 5 aksjonærer: Inge Rufsholm, Ellen Rufsholm, Kristian Rufsholm, Ole Petter Rundhaug og Per Gunnar Hjorthen.